2020 foto keuring

FOTOKEURING 2020

Toen in 2020 de Corona pandemie uitbrak kon onze keuring niet doorgaan. Wij hebben toen onze leden gevraagd om foto’s van hun beste dieren in te zenden voor een fotokeuring. De bedoeling was een duidelijke portretfoto, van de zijkant genomen, haaks op de koe, met de camera ter hoogte van de ruglijn zodat deze goed zichtbaar is. Ook werd gevraagd de poten en eventueel het uier goed zichtbaar te fotograferen.

Na het inzenden zijn de foto’s in categorieën verdeeld van maximaal 10 dieren per categorie. Hierna konden de leden stemmen op de beste foto van het beste dier. Het bleek vaak moeilijk om dieren te keuren die niet goed gefotografeerd waren. Bijvoorbeeld vanuit een te hoge camerapositie zijn de ruglijn en de beenstand niet goed te beoordelen. Ook waren er foto’s bij die teveel van voren genomen waren. De bevleesdheid van de achterhand en de kruisvorm zijn dan moeilijk te beoordelen. Het is dus een ware kunst om een goed dier goed op de foto te zetten, zodat alle goede punten goed naar voren komen.

Naast de leden hebben we ook een internationaal gezelschap gevraagd om te keuren. Dit waren: Jytte Bak (Denemarken) Silke Warneke (Duitsland, president van DCS in 2019) Jeff Chambers en Patti Adams (USA) Maureen Petterson (Nieuw-Zeeland) Moira Beebe Hampson / Henrik Strydom (Zuid-Afrika, voorzitter) Veronica Schofield (Noord Engeland, eigenaar Harron herd) Jenny MacLennan (Schotland) Di Smith (Engeland, eigenaar Moomin herd) en Stephanie Powell (Wales, eigenaar Duffryn herd en eigenaar Woodmagic Hedgehog 4th)

In totaal hebben er 27 leden en 10 mensen van de internationale jury gekeurd. De keus van de leden en van de internationale jury telde even zwaar. Ook werd er een toelichting gevraagd, hier werd door sommige (jury)leden gebruik van gemaakt. Deze toelichting staat bij de dieren vermeld.

Per categorie waren er prijsjes voor de top 3. De prijs is een bedrag te besteden in de winkel van Holland Dexter. De internationale juryleden krijgen een bedankje in de vorm van een T-shirt. Ze voelden zich zonder uitzondering vereerd dat ze gevraagd werden om te keuren en vonden het leuk om te doen. Ze waren positief over de kwaliteit dieren. Het advies voor een volgende keuring was om leden toch duidelijker te instrueren goede foto’s te maken.

Wanneer u hieronder op de categorie naar keuze klikt kunt u de rangorde zien van die categorie. Bij de besten staat ook de naam, naam eigenaar en afstamming vermeld. Ook de toelichting van de (jury)leden staat erbij.

Categorieën:

1: kalveren tot 6 maanden oud. Zonder moederkoe fotograferen.

21: vrouwelijk jongvee vanaf 6 tot 13 maanden, nog niet gekalft
22:vrouwelijk jongvee ouder dan 14 maanden, nog niet gekalft.

3: mannelijk jongvee vanaf 6 maanden tot 18 maanden (geboortemelding gedaan, afstammingsonderzoek hoeft nog niet verricht te zijn).
4: stamboekstieren vanaf 18 maanden

Koeien met kalf: (kalf mag op de achtergrond op de foto aanwezig zijn, zolang het zicht op de koe niet belemmerd wordt.)
51: jonge koeien met kalf
53: oudere koeien met kalf

Droge koeien (minimaal 1x gekalft, maar op moment van fotograferen niet zogend.
61: droge koeien, 1x gekalft
62:droge koeien vaker dan 1x gekalft

klik op de categorie om ingezonden foto’s te bekijken