Geschiedenis

Geschiedenis van de Dexter

Het ras is ontstaan in Ierland. De mini-koeien danken hun naam aan een zekere heer Dexter.  Deze man vestigde zich in 1750 in Ierland, dichtbij  het graafschap Kerry in het zuidwesten van het groene eiland. Hij gaf de aanzet om het Dexter-ras te fokken. De eerste Dexters werden in 1882 geëxporteerd naar Engeland.

Daar werd het ras populair parkvee van de Engelse adel. Hun makkelijk te hanteren formaat en prettige karakter hebben daar vast aan bijgedragen.

Door de enorme verkoop van Dexters naar Engeland, verdween de Dexter rond 1900 vrijwel geheel uit Ierland.  In 1892 werd de eerste Kerry- en Dextervereniging opgericht, maar in 1924 werd besloten om gescheiden stamboeken te gaan voeren.

Groot Brittannië exporteerde Dexters naar Zuid-Afrika, Amerika en West-Europese landen.

In 1969 kwamen er vanuit Engeland een vijftal stamboek Dexters naar Vlaanderen, hiervan waren er drie drachtig getuige de drie nakomelingen die eind 1969 geregistreerd werden. Begin jaren ’70 werden er nog enkele koeien en één stier vanuit Engeland naar België geïmporteerd. Verder was er de beschikking over één Engelse KI-stier (Sylvan Ebony).

Vanuit België kwamen de Dexters ook in Nederland terecht: 6-7-1974 werd de eerste stamboek Dexter in Nederland geboren, dit was Pannevogel Anouk. In die tijd was het nog gebruikelijk om laagbenige dieren aan elkaar te paren. Dit leverde natuurlijk veel vruchtbaarheidsproblemen en bulldogkalveren op. Vandaar dat de uitbreiding in aantal dieren beperkt bleef. In de jaren ’70 experimenteerden de eerste Engelse fokkers met hoogbenige Dexters. Toen bleek dat deze hoogbenige dieren nooit bulldogkalveren kregen kwam er langzaam een kentering. Door de populariteit van de extra kleine laagbenige dieren werden er echter nog lange tijd laagbenige dieren aan elkaar gepaard. Met alle risico’s van dien.

In maart 1988 kwamen er 12 Dexter koeien en 1 stier vanuit Engeland naar Nederland. Deze importkoeien waren allen hoogbenig. Bij deze dieren zaten enkele rode dieren en de zwarte dieren hadden alleen de roodfactor. De meeste koeien waren drachtig. Sinds deze ‘grote’ import is het aantal Dexters in Nederland snel gestegen.

De Nederlandse liefhebbers registreerden hun dieren tot 1993 in Engeland. In dat jaar werd in Nederland een eigen stamboek opgericht: HOLLAND DEXTER