Links

Op deze pagina vindt u “links” naar websites van onze leden. Op deze websites vindt u meer informatie over de door onze leden gehouden Dexters. Daarnaast staan er links naar buitenlandse stamboekverenigingen voor Dexters.

Heeft u ook een eigen website en staan daarop uw Dexters vermeld? Geef het door aan het secretariaat en wij maken een link naar uw website.

Websites van leden

Buitenlandse stamboekverenigingen (Duitsland, Frankrijk en Wallonië vallen officieel onder het Engelse stamboek)

Fokken, hoe doe je dat?
Levende Have publiceerde in 2010 en 2011 een serie artikelen over fokkerij en erfelijkheid. De serie artikelen helpt houders van dieren meer bewuste keuzes te maken in hun fokkerijwerk en op die manier bij te dragen aan genetische diversiteit, dierenwelzijn en diergezondheid.
Fokkerij is het verbeteren van de erfelijke aanleg van de dieren in de volgende generatie door de beste dieren uit de huidige generatie te gebruiken als ouderdieren. Wanneer je dat generaties lang systematisch doet, beantwoorden de nakomelingen steeds meer aan jouw doel. Maar in de fokkerij kom je aangename en onaangename verrassingen tegen, omdat bij het doorgeven van de erfelijke aanleg naast een aantal wetmatigheden ook het toeval een rol speelt. https://www.levendehave.nl/dossiers/fokkerij