Contact

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. Albert Slagter, Steenwijkerweg 120, 8398 LL Blesdijke
Tel: 0561-452438, e-mail: voorzitter@hollanddexter.nl

Secretaris: Dhr. Nico Steintjes, Bleeksestraat 2, 7031 EL Wehl
Tel: 06-13404702, e-mail: secretariaat@hollanddexter.nl

Penningmeester: Dhr. Charles Fakkert, Koelmanstraat 52, 7722 LX Hoonhorst
Tel: 0529-402041, e-mail: fakkert@live.nl

Lid: Dhr. Thomas Zwiers, Koepelallee 8, 7722 KT Dalfsen.
Tel: 0529-401878, e-mail: info@boerhoes.nl

Lid: Dhr. Jan Hagens, Kleine Vosstraat 4, 6971 KK Brummen.
Tel: 0575-560599

Ledenadministratie: Nico Steintjes(zie boven)

Stamboekregistratie: Nico Steintjes (zie boven) 

Lidmaatschap Vereniging Holland Dexter:

  • Het lidmaatschap van de Vereniging Holland Dexter bedraagt        € 32,50 per jaar. Bij automatische incasso bedraagt de contributie € 30,00
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor het begin van het nieuwe kalenderjaar te geschieden.
  • Aanmelding, inlichtingen en adreswijzigingen: bij de secretaris of download het inschrijfformulier.

e-mail m.b.t. lidmaatschap: secretariaat@hollanddexter.nl