Contact

Het bestuur 2019/2023 is als volgt samengesteld:

Lidmaatschap Vereniging Holland Dexter:

  • Het lidmaatschap van de Vereniging Holland Dexter bedraagt € 35,- per jaar.
    (Bij automatische incasso bedraagt de contributie € 30,00)
  • Nieuwe leden betalen het eerste jaar per kwartaal.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor het begin van het nieuwe kalenderjaar te geschieden.
  • Aanmelding lidmaatschap, inlichtingen en adreswijzigingen: bij de ledenadministratie of download het inschrijfformulier.