Contact

Het bestuur 2019/2020 is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Joost Fokkink, Haaksbergseweg 99, 7161 BH Neede.
Tel: 06-20590689 e-mail: info@plantaardige-olie.nl

Secretaris + ledenadministratie + stamboekregistratie: Nico Steintjes, Bleeksestraat 2, 7031 EL Wehl
Tel: 06-13404702, e-mail: dexter@deversekers.nl

Penningmeester: Udo Beers, Waarlandsweg 4, 1738 DL Waarland Tel: 06-53403043 e-mail: penningmeester@hollanddexter.nl

Bestuurslid / merchandise: Thomas Zwiers, Koepelallee 8, 7722 KT Dalfsen.
Tel: 0529-401878, e-mail: info@boerhoes.nl

Aspirant Bestuurslid: Alette Suiker

Lidmaatschap Vereniging Holland Dexter:

  • Het lidmaatschap van de Vereniging Holland Dexter bedraagt        € 32,50 per jaar. Bij automatische incasso bedraagt de contributie € 30,00
  • Nieuwe leden betalen het eerste jaar per kwartaal.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor het begin van het nieuwe kalenderjaar te geschieden.
  • Aanmelding, inlichtingen en adreswijzigingen: bij de secretaris of download het inschrijfformulier.

e-mail m.b.t. lidmaatschap: dexter@deversekers.nl