Registreren, tijdig is noodzakelijk

Uiterlijk binnen 1 maand na afloop van een kalenderkwartaal bent u reglementair verplicht opgaaf te doen van elke wijziging die zich ten aanzien van uw Dexters heeft voorgedaan en dat zijn de gevallen van:

  • Aankoop
  • Verkoop
  • Geboorte
  • Dood
  • Aanmelding als stamboekstier 

Niet alleen kan verzuim leiden tot hogere kosten voor de registratie*, maar een niet tijdig gemelde geboorte leidt altijd tot het verplicht laten verrichten van afstammingsonderzoek voordat opname in het stamboek kan plaatsvinden. En dat kan tot teleurstelling leiden als ineens blijkt dat een ouder dood is en er geen DNA-profiel bekend is.

Opgave doet u d.m.v. het kwartaalformulier** en het is van belang dat de gevraagde gegevens zorgvuldig, volledig en duidelijk leesbaar zijn ingevuld.

Daarnaast dient u de registratiekosten vóóraf te voldoen. Daarna vindt de registratie pas plaats.

Het enkel toezenden van een kopie “Gele kaart” is niet voldoende en wordt ook niet behandeld. Moet registratie later alsnog gebeuren dan wordt u geconfronteerd met alle extra kosten van een te late melding. Ook volstaat het niet om alleen maar de stallijst aan het einde van het jaar in te vullen, tenzij er natuurlijk geen mutaties zijn geweest.

Vergeet ook niet de betreffende periode in te vullen, alle mutatiedata en de datum van verzending aan de secretaris en bewaar een kopie voor uw eigen administratie. Dat is handig als u aan het einde van het jaar de stallijst moet invullen.

Voeg tenslotte de benodigde bijlagen er bij; voor een geboortemelding is dat een kopie van de “Gele kaart”, voor melding als stamboekstier een kopie van de uitslag van het laboratorium of de bevestigingsbrief van het NRS. Kunt u als Belgisch lid niet op tijd een kopie van het VRV-paspoort meesturen, geef dit dan aan op het kwartaalformulier, maar meldt op tijd!

De meldingen van verkoop en dood zijn gratis, maar u bent wel verplicht deze door te geven. Daar staat geen financiële sanctie meer op. U doet echter het secretariaat daar een groot plezier mee, want het kost veel minder werk bij de registratie van aan- en verkopen.

Als er afstammingsonderzoek heeft plaatsgevonden op een vrouwelijk dier of het DNA is bepaald of u heeft andere eigenschappen laten vaststellen, dan kunt u dat ook opgeven met de bijbehorende “bewijzen”. Wij willen dat als stamboek ook graag vastleggen en ook deze registratie is gratis.

(*De tabel Registratiekosten kunt u hiernaast downloaden →)

(**Het kwartaalformulier kunt u hiernaast downloaden als Pdf- of Wordbestand. Het laatste kan met de computer worden ingevuld →)