Stierenlijst

Op deze lijst staan vermeld:

  • KI-stieren:

De hierbij vermelde stieren zijn afkomstig uit de nationale Dexterpopulatie dan wel van buitenlandse komaf. Over de inzet van laatstgenoemden heeft het Bestuur van de Vereniging destijds een positief advies aan de betreffende KI-vereniging uitgebracht.

Het is dus mogelijk dat u bij een KI-vereniging andere stieren aantreft dan op deze lijst vermeld. Gebruik van die stieren geschiedt voor eigen risico!

  • Overige stieren:

Dit zijn de, naar het moment van publicatie van de lijst, op naam van leden ingeschreven stamboekstieren.

Van alle op deze lijst vermelde stieren kunnen de nakomelingen zonder enige beperking in het stamboekregister worden opgenomen.

Let op !

In het grijze gebied rond de Vereniging worden stieren, die niet in het stamboekregister zijn ingeschreven, voor de dekkerij aangeboden. Hierbij wordt gesuggereerd dat nakomelingen bij onze Vereniging kunnen worden geregistreerd omdat de stier alsnog als stamboekstier zal worden aangemerkt.

Gebruik van dergelijke stieren doet u geheel op eigen risico.

De stierenlijst staat op de HOME pagina onder DOWNLOADS: STAMBOEKSTIEREN