ALV 2021 sfeerimpressie

Jaarlijks houdt vereniging Holland Dexter een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar toelicht.

Naast de plichtplegingen houden we vaak een activiteit met gastsprekers of bezichtigen we een aan koeien gerelateerd bedrijf. Meestal is de vergadering bij een Dexter houder thuis waar ook de dieren bekeken worden.

Keuring

Op zondag 26 september 2021 is, onder werkelijk prachtige(!) weersomstandigheden, voorafgaand aan de ALV eerst in de ochtend een bezoek gebracht aan familie Brummelman in Harfsen (GLD), stal ’t Hazewinkel.

Door keurmeester Gert-Jan van der Haar werd uitgebreid toegelicht hoe de keuring van Dexters door hem verricht worden.

Met veel belangstelling werd geluisterd naar het uitspreken van de scores en beoordelingen. Onderwerp van de keuring is de 1 jaar en 10 maanden oude stier Dijkgraaf Future. De stier is beoordeeld met 88 punten.

Daarna heeft het gezelschap de veestapel van Brummelman bekeken. De koppel was verdeeld over twee weiden/groepen.

De koeien lieten zich de bewonderende blikken zeer welgevallen.

De familie Brummelman wordt hartelijk bedankt voor hun gastvrijheid!

Daarna volgde een bezoek aan de familie Smeenk in Lettele (OV), stal aan de Crodde. Inmiddels in de middag beland en onder het genot van een prachtige en rustige nazomer-zon, liet het gezelschap zich de aangeboden lunch bijzonder goed smaken!

Daarna was het uiteraard de hoogste tijd voor het serieuze werk: de algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft zich dien ten behoeve enigszins boven de vergadering verheven, door plaats te nemen in een mobiele podium!

De in 2020 afgetreden voorzitter Albert Slagter ontving een terechte persoonlijke dankbetuiging voor de tomeloze inzet in het bestuur gedurende zo’n 20 jaar!

Na afloop van de vergadering werd de familie Smeenk bedankt voor haar gastvrijheid.

Na afloop van de vergadering bestond de gelegenheid om elkaar in een informele opzet te leren kennen en/of bij te praten. We mogen terugkijken op een zeer geslaagde dag!