Voorouder(s) niet opgenomen – aanzienlijke extra kosten

Het komt voor dat er dieren opduiken waarvan een of meerdere voorouders niet bij het stamboek bekend zijn. Dat kan komen omdat een lid in verzuim is gebleken, of omdat het dier gefokt is door iemand die geen lid (meer) van de Vereniging was.

Als u een dergelijk dier in het stamboek wilt laten opnemen is dat in principe mogelijk, mits de ongeregistreerde voorouders natuurlijk ook voor opname in aanmerking komen.

Dit betekent echter wel dat deze voorouders geregistreerd moeten worden en, omdat zij niet bekend zijn bij de Vereniging, zal waar nodig eerst afstammingsonderzoek moeten plaatsvinden.

Verder zijn er voor elk dier (verhoogde) registratiekosten verschuldigd die uiteindelijk flink in de papieren kunnen lopen en dit alles komt voor rekening van diegene die uiteindelijk zijn nieuw verworven aanwinst in het stamboek wil zien staan.

-voor een ontbrekende mannelijke voorouder is dit (maximaal)

Het komt voor dat er dieren opduiken waarvan een of meerdere voorouders niet bij het stamboek bekend zijn. Dat kan komen omdat een lid in verzuim is gebleken, of omdat het dier gefokt is door iemand die geen lid (meer) van de Vereniging was.

Als u een dergelijk dier in het stamboek wilt laten opnemen is dat in principe mogelijk, mits de ongeregistreerde voorouders natuurlijk ook voor opname in aanmerking komen.

Dit betekent echter wel dat deze voorouders geregistreerd moeten worden en, omdat zij niet bekend zijn bij de Vereniging, zal waar nodig eerst afstammingsonderzoek moeten plaatsvinden.

Verder zijn er voor elk dier (verhoogde) registratiekosten verschuldigd die uiteindelijk flink in de papieren kunnen lopen en dit alles komt voor rekening van diegene die uiteindelijk zijn nieuw verworven aanwinst in het stamboek wil zien staan.

-voor een ontbrekende mannelijke voorouder is dit (maximaal) € 150
-voor een ontbrekende vrouwelijke voorouder is dit € 75
-voor het te registreren dier zelf is dit maximaal ook € 150

en daar komen per dier nog eens de kosten voor het te verrichten afstammingsonderzoek bij (2009 € 85)

De tabel registratiekosten kunt u hiernaast downloaden