Koemarkt

Op deze pagina kan fokmateriaal gevraagd en aangeboden worden. Deze optie is alleen beschikbaar voor de leden van Holland Dexter. Uiteraard kan iedereen de advertenties bekijken en erop reageren.

Dieren kunnen alleen via deze site worden aangemeld als ze als stamboekdier zijn ingeschreven in het  stamboek van de vereniging. Uitzondering geldt er voor stierkalveren. Hiervan moet ten minste een geboortemelding gedaan zijn. Stierkalveren worden pas stamboekstieren na kloppend afstammingsonderzoek.

Op de koemarkt is een onderverdeling gemaakt in:

Om de koemarkt actueel te houden verzoeken wij u verkochte dieren omgaand door te geven aan het secretariaat.

Aan- en afmelden advertenties via: koemarkt@hollanddexter.nl