ALV 2022 sfeerimpressie

Jaarlijks houdt vereniging Holland Dexter een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar toelicht.

Naast de plichtplegingen houden we vaak een activiteit met gastsprekers of bezichtigen we een aan koeien gerelateerd bedrijf. Meestal is de vergadering bij een Dexter houder thuis waar ook de dieren bekeken worden.

Ledenvergadering.

Op zondag 1 mei 2022 werden we gastvrij onthaald door de familie Kammeraad te Zevenhoven. De vergadering vond plaats in een tot caravan stalling omgebouwde veestal. 

De familie heeft een smakelijke lunch voor ons voorbereid, deze is na afloop van de vergadering met smaak genuttigd.

Bezoek bedrijf Kammeraad.

Na de vergadering is een rondleiding gegeven op het bedrijf van de familie Kammeraad. Op het bedrijf worden schapen gehouden en geitenbokjes gemest. Maar recentelijk is begonnen met een nieuwe bedrijfstak: natuurbeheer middels begrazing. Inmiddels worden een 13-tal Dexters ingezet voor begrazing van zo’n 10 ha natte weidegronden in de Woerdense Verlaat. Het areaal wordt in de nabije toekomst nog verder vergroot, naar het zich nu laat aanzien. Daarom kan de veestapel richting de toekomst nog groeien.

Bij de boerderij wordt een aantal koeien en de in Duitsland aangeschafte, imposante dekstier Levi bewonderd.

Vervolgens vertrekt het gezelschap naar het reeds genoemde natuurgebied, een aantal kilometers verderop. Het betreft een van de weilanden waar op dat moment een drietal jonge Dexters grazen. De omgeving is werkelijk prachtig en hier zien we de Dexters wel tot hun recht komen. De foto’s spreken voor zich…

In het enorme gebied zijn de jaarlingen amper terug te vinden, als ze je niet tegemoet komen!

Bezoek bedrijf Boer ’n Buffel.

Daarna vervolgt de reis naar een zeer interessant bedrijf. In Amstelveen worden we door boer Olivier Schutselaars verwelkomd op boerderij de Meent waar hij zijn bedrijf “Boer ’n Buffel” exploiteert. De naam zegt het al: een buffelboerderij! 

De bedoeling is om deze buffels op de duur te gaan melken voor productie van onder andere Mozzarella kaas. Momenteel worden de dieren echter gebruikt voor natuurbegrazing. De boerderij “de Meent” wordt hiervoor momenteel gepacht van een kerkgemeenschap, met een beheersconstructie voor het achterliggende weiland.

Een 25-tal buffels wordt momenteel nog in een tot potstal omgebouwde ligboxenstal gehouden. De natuurweiden mogen pas na 1 juli van dat jaar beweid worden, dat duurt dus nog even…

Met dit bezoek eindigt een wederom prachtig georganiseerde dag.