Stier kopen of gebruiken

Een stier(tje) koop je doorgaans voor de fok. Maar dan moet deze als “Stamboekstier” zijn of kunnen worden geregistreerd, want anders kunnen zijn nakomelingen niet in het stamboekregister van de Vereniging worden opgenomen.

Er is wel een beperking: als in de 3 achterliggende generaties een Appendix-C dier voorkomt, kan de stier nooit als stamboekstier worden opgenomen.

Als hij is ingeschreven als Stamboekstier vóór 16 september 2007 dan kunnen wél nakomelingen worden geregistreerd. Bevindt zich in de 2e achterliggende generatie een Appendix-C dier, dan worden alleen de vrouwelijke nakomelingengeregistreerd.

Immers een mannelijke nakomeling heeft dan nog steeds een C-dier in de achterliggende 3e generatie en kan dus daarom nooit als stamboekstier worden opgenomen.

Als u een stier koopt, vraag dan de eigenaar naar een getekende afstammingskaart (u vindt een voorbeeld onder het hoofdstuk “Stamboekkaart, waar op letten”) waar tevens op vermeld staat dat van de stier afstammingsonderzoek heeft plaatsgevonden. Bij de gegevens van de stier staat dan gedrukt: Afst.ver.: Ja

Als u een stier huurt of bij de eigenaar uw koetjes inschaart, is het bovenstaande net zo van toepassing.

(Bij hele jonge  stieren zal de eigenaar niet direct over de vereiste papieren beschikken. Dat komt omdat doorgaans pas afstammingsonderzoek wordt gedaan als er belangstelling is om het dier voor de fokkerij in te zetten. Het onderzoek neemt een week of twee in beslag en vervolgens moet het NRS nog het basisdocument verstrekken dat daarna pas door de secretaris van de Vereniging afgetekend gaat worden.)

Tenslotte kunt u kiezen voor de inzet van een KI-stier. Er zijn stieren beschikbaar die afkomstig zijn uit de nationale Dexterpopulatie en buitenlandse stieren.

(Hiernaast kunt u een actuele lijst downloaden van stieren die veilig ingezet kunnen worden zonder dat u de eigenaar naar de hiervoor genoemde documenten hoeft te vragen. Via de secretaris van de Vereniging kunt u informeren naar contactgegevens van de eigenaar.)

Maar lees ook even het volgende hoofdstuk “Stierenlijst” !