ALV 2011 sfeerimpressie

Jaarlijks houdt vereniging Holland Dexter een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar toelicht.

Naast de plichtplegingen houden we vaak een activiteit met gastsprekers of bezichtigen we een aan koeien gerelateerd bedrijf. Meestal is de vergadering bij een Dexter houder thuis waar ook de dieren bekeken worden.

algemene ledenvergadering 2011

Zaterdag 14 mei 2011 was de algemene ledenvergadering ALV bij Antje Kingma in Dalfsen.

Onze keurmeester Gert ten Have geeft uitleg over het keuringsformulier. Op basis hiervan worden Dexters lineair gekeurd.

Mary Kay was overgekomen vanuit Engeland. Zij traint de keurmeesters aldaar. Ze gaf ons uitleg over de manier van keuren in het Verenigd Koninkrijk (DCS).

Aan de hand van enkele koeien van Thomas Zwiers en Antje Kingma werden de verschillen en overeenkomsten besproken.

 

 

 

Na het keuren van de koeien was er nog uitgebreid tijd om na te praten.

 

Wij danken iedereen die op de ALV2011 aanwezig was, in het bijzonder Mary Kay, die de reis vanuit Cumbria (engeland) gemaakt had.

Algemene ledenvergadering 2010

Op zaterdag 17 april heeft de ALV 2010 plaatsgevonden. Rond de 20 leden en belangstellenden konden we verwelkomen op de pittoreske buitenplaats van de familie Noverraz te Voorthuizen. Voorafgaand aan de vergadering is de kascontrole uitgevoerd en vervolgens heeft de vergadering plaatsgevonden. Belangrijkste besluit was het vaststellen van het gewijzigde keuringsprotocol. In 2009 is het protocol ingevoerd en zijn er een aantal keuringen uitgevoerd. Daarna heeft een evaluatie plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is het protocol op een aantal punten gewijzigd. Het protocol is te downloaden op deze site onder “downloads” op de rechterkant.

Kascontrole

In vergadering bijeen
Onze penningmeester Henk Zwartjes heeft afscheid genomen van het bestuur en zijn opvolger is Charles Fakkert uit Hoonhorst.
Na de vergadering zijn we door de fam. Noverraz getrakteerd op een heerlijke lunch, waarvoor onze dank!

Onze gastheer en gastvrouw

Het middaggedeelte bestond uit een excusie naar PTC+ te Barneveld. Dit is een praktijklocatie voor onderwijs in de groene sector. Naast een aantal oud hollandse koeienrassen, waren er ook allerlei rassen kippen, schapen, geiten, duiven etc. te bewonderen. Maar voor we vertrokken, moest er natuurlijk eerst even een rondje over het erf worden gemaakt en Dexters kijken natuurlijk!

Koeien kijken.

 

De rassen bij PTC+

Diverse schapenrassen bij de schaapskooi

Algemene ledenvergadering ALV 2009

Op zaterdag 16 mei 2009 is de Algemene ledenvergadering gehouden bij de fam. Snel te Heino. Onderstaand een aantal foto’s van de locatie. Voor inhoudelijk nieuws van de vergadering verwijzen we u naar de homepage.

De twee koetjes van de familie Snel.

 

Over koetjes en kalfjes en van alles en nog wat…………..

Buiten en toch binnen.

 

Algemene ledenvergadering 2008

Op 13 september jl. heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden bij Nico Steintjes en Annemiek Scholten te Wehl. Eerst is de agenda behandeld en na afloop zijn de Dexters van de “PorcPrunus” kudde besproken onder leiding van keurmeester Gert ten Have.

Tevens kon van de gelegenheid gebruik gemaakt worden het bedrijf verder te bezichtigen, waaronder een kersenboomgaard.

Even bijpraten over “koetjes en kalfjes”

De vergaderlocatie

Annemiek met de dexters.


Algemene ledenvergadering 2007

Op zaterdag 15 september 2007 heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden. Dit keer waren we te gast bij Boerhoes in Dalfsen, van de familie Kingma. Er zijn diverse besluiten genomen ten aanzien van het stamboekreglement, contributie, bestuursverkiezing etc.

Het middagprogramma bestond uit een bezichtiging van de kudde Dexters van de familie Kingma, een excursie naar het naastgelegen bedrijf met Limousin koeien en een wandeling door het natuurgebied langs de Vecht, dat begraasd wordt door Galloways.