Hoorns, hoornloos (polled) en scurs

Het Dexter ras is van oorsprong een gehoornd runderras. Hoorns waren destijds zodanig gebruikelijk, dat hierover ten aanzien van de omschrijving van de kenmerken van het ras geen specifieke beschrijving is opgenomen. Omdat met het oog op veiligheid van werken met  de dieren, maar ook de veiligheid van de dieren onderling, hoorns door velen als nadelig wordt ervaren, is bij veel runderrassen door middel van doelgerichte fokkerij gewerkt aan (genetisch) hoornloze runderen. Het voordeel hiervan is dat de dieren niet meer van hun hoorns te hoeven worden ontdaan. Ook bij het Dexterras komt het voor dat dieren hoornloos zijn.

Vanwege de voordelen van het ontbreken van hoorns zijn deze dieren erg aantrekkelijk bij veel Dexter houders. Echter bestaat er vaak veel onduidelijkheid rondom de erfelijke eigenschappen rondom hoornloze (of polled) dieren. Net als bij het geslacht van dieren, is het in een sommige gevallen niet zeker dat een hoornloze of polled koe ook een polled kalf zal werpen. Bovendien komt ook nog een soort tussenvariant voor: wel hoorns, maar deze zitten “los” op de schedel, zogenaamde scurs… Voor veel veehouders is de gang van zaken rondom erfelijkheid van gehoornde, hoornloze en scurs dragende dieren in nevelen gehuld.

In bijgaand document wordt uitleg gegeven hoe de vork aan de steel zit wat betreft hoorns, polled en scurs.

Hoorns-hoornloos-polled-scurs