2020 Cat.3: jonge stiertjes

Fotokeuring 2020: categorie 3: mannelijk jongvee vanaf 6 maanden tot 18 maanden

(geboortemelding gedaan, afstammingsonderzoek hoeft nog niet verricht te zijn).

 Stier 1: 11 maand oud

 Stier 2: 13 maand oud

 Stier 3: 7 maand oud

 Stier (os) 4: 7 maand oud