2020 Cat.5: koeien met kalf

Fotokeuring 2020: Categorie 5: koeien met kalf

(kalf mag op de achtergrond op de foto aanwezig zijn, zolang het zicht op de koe niet belemmerd wordt.)

Deze categorie is onderverdeeld in 3 subcategorieën 51: 1e kalfs, 52: 2e kalfs en 53 oudere kalfs. Dit omdat er maximaal 10 dieren per categorie mogen deelnemen.

Categorie 51: eerstekalfskoeien

 Koe 1: 3 jaar oud, 1e kalfs, 2 maand in lactatie

 Koe 2: 3 jaar oud, 1e kalfs, 1 maand in lactatie

Koe 3: 3 jaar oud, 1e kalfs, 7 maand in lactatie

Categorie 52 : tweedekalfskoeien

 Koe 1: 3 jaar oud, 2e kalfs, kalf 2 weken oud

 Koe 2: 3 jaar oud, 2e kalfs, kalf 3 maand oud

 Koe 3: 5 jaar oud, 2e kalfs, kalf 8 maand oud

 Koe 4: 3 jaar oud, 2e kalfs, kalf 2 maand oud

Categorie 53: oudere kalfskoeien

 Koe 1: 6 jaar oud, 3e kalfs, kalf 3 maand oud

 Koe 2: 5 jaar oud, 3e kalfs, kalf 1 dag oud

 Koe 3: 5 jaar oud, 3e kalfs, kalf 8 maand oud

 Koe 4: 5 jaar oud, 4e kalfs, kalf 2 maand oud

 Koe 5: 5 jaar oud, 4e kalfs, kalf 4 maand oud

 Koe 6: 13 jaar oud, 8e kalfs, 3 maand in lactatie

 Koe 7: 4 jaar oud, 3e kalf, 2 weken in lactatie