Vrouwelijk vee te koop

Te koop bij Ria Zwartjens in Raalte (06-15060680)

Van Welsum Black Bonny (zwart laagbenig onthoornd) 10 jaar oud niet drachtig, halstermak.

———————————————————————————————————————–

U kunt contact opnemen met het secretariaat, vaak weten wij bij u in de buurt wel adressen waar u dieren kunt reserveren.

LET OP: Op marktplaats wordt ook geadverteerd met Dexters, dit zijn meestal geen stamboekwaardige dieren. Ook dieren met een gele registratiekaart van CRV waarop 100% stamboek staat kunt u NIET vertrouwen. Bij CRV gaat men van 50% via 75% en 88% naar 100%. Dit zijn dus geen fokzuivere dieren! In ons stamboek kunnen alleen stamboekdieren uit stamboekouders worden geboren.