Keuringen

Een van de doelstellingen van vereniging Holland Dexter is het verbeteren van het Dexter ras. Hiervoor hebben we een keurmeester (Gert ten Have) bereid gevonden om tegen onkostenvergoeding Dexters te keuren. Door het bestuur is een keuringsprotocol vastgesteld wat door de ALV (algemene ledenvergadering) is goedgekeurd. We hebben dit keuringsprotocol ook afgestemd met DCS, het stamboek van het Verenigd Koninkrijk, de bakermat van de Dexters.

Hieronder kunt u diverse documenten omtrent de keuringen downloaden. Deze documenten zijn in PDF formaat.

Holland Dexter classificatieprogramma: Een uitgebreide beschrijving van de wijze van keuren. Per onderdeel is aangegeven wat gewenst is en wat de spreiding is. Geïllustreerd met plaatjes.

Holland Dexter keuringsrapport: Dit rapport wordt door de keurmeester ingevuld bij de keuring. De gele vlakken geven aan waar het optimum ligt.

keuringsresultaat De resultaten van de keuringen tot 9 augustus 2011 op volgorde van AV (Algemeen Voorkomen). Er zijn 51 koeien en 21 stieren gekeurd.


In het voorjaar van 2010 heeft een tweede keuringsronde plaatsgevonden. De keurmeester neemt hier de maat van de fokstier Boerhoes Brutus.

 

Wilt u uw dieren ook laten keuren volgens het HD keuringsprotocol? Aanmelden kan via het secretariaat. Ook kunt u daar terecht voor meer informatie over de keuringen of de keuringsresultaten. secretariaat@hollanddexter.nl