Dwergfactor

De Bulldogfaktor bij het Dexterrund

Bulldogkalveren ontstaan door een genetisch defect, t.w. de dwergfactor en niet zoals sommige mensen in Engeland tot voor kort nog dachten door stress, droogte, te weinig vitaminen, onweer enz.
Het bulldogkalf komt ook bij andere rassen voor, maar de Dexter heeft het hoogste percentage met deze afwijking.
Zoals bekend bestaan er kort- en hoogbenige Dexters; het vaststellen van de beenlengte, dus of men te maken heeft met een kort- of hoogbenig dier is niet altijd even gemakkelijk. De dwergfaktor(bulldog) is gekoppeld aan het kortbenige type.
Over het algemeen zijn deze kortbenige Dexters goed bevleesd en beschikken zij over nog meer goede eigenschappen die van essentieel belang zijn voor onze fokkerij. Daarom kunnen wij niet buiten dit type; tevens is het aantal kwalitatief goede hoogbenige Dexters te gering.
In de fokkerij valt deze storende factor te vermijden door in ieder geval geen kortbenige dieren met elkaar te kruisen!
Ter verduidelijking geeft onderstaand schema aan wanneer er kans bestaat op een bulldogkalf, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

H = normale gen (hoogbenig)
D = afwijkend gen (bulldoggen oftewel dwergfactor oftewel chondrodysplasia)

 kortbenig x kortbenig kortbenig x hoogb.  hoogb. x hoogb.
 (D + H) x (D + H) (D + H)   x (H + H) (H + H) x (H + H)
 25%        50%      25%  50%        50% 100%
 (D + D)    (D + H)   (H + H)  (D + H)      (H + H)  (H + H)
bulldog   kortbenig hoogb.  kortbenig   hoogbenig  hoogbenig

Gelukkig zullen velen nog nooit een echt bulldogkalf gezien hebben of juist gedacht hebben dat ieder misvormd geboren kalf een bulldogkalf is. Een bulldogkalf wordt altijd dood geboren wordt en een levend geboren misvormd kalf is absoluut geen bulldogkalf.

De kenmerken van een bulldogkalf zijn de volgende:

  • De buik is meestal een stuk open, met naar buiten hangende darmen.
  • Aan de voorkant kort en plat gezicht met een grote, maar normale, naar buiten hangende tong.
  • Zeer korte poten, niet langer dan ca. 10 cm.
  • Opgeblazen lichaam.

Het volgende is ook nog bekend:

  • Koeien aborteren gewoonlijk van een bulldogkalf tussen de 5 en 7 maanden van de dracht, maar kunnen het ook voldragen. Hoe langer de dracht hoe groter de kans is op moeilijker afkalven.
  • Koeien uieren wel, maar de melkgift kan beperkt zijn, afhankelijk van de duur van de dracht.
  • Een bulldogkalf heeft geen invloed op de vruchtbaarheid van de koe (mits geen compicaties zijn opgetreden, dit geldt echter voor iedere worp).
  • Indien een koe eens een bulldogkalf heeft gehad, betekent dit niet dat ze iedere keer weer een bulldogkalf krijgt, zeker als u de volgende keer een hoogbenige stier gebruikt.

Jarenlang is er in Engeland en Australiënaarstig gezocht naar de veroorzaker van het afwijkende gen(en) met betrekking tot de dwergfactor(bulldog). Sinds 2003 is er een methode ontwikkeld door het Dr. Van Haeringen Laboratorium te Wageningen om vast te kunnen stellen of een dier drager is van de Dwergfactor.

U kunt uw dier daar laten testen.

Gerda Huizinga.