ALV 2011

Zaterdag 14 mei 2011 was de algemene ledenvergadering ALV bij Antje Kingma in Dalfsen.

Onze keurmeester Gert ten Have geeft uitleg over het keuringsformulier. Op basis hiervan worden Dexters lineair gekeurd.

Mary Kay was overgekomen vanuit Engeland. Zij traint de keurmeesters aldaar. Ze gaf ons uitleg over de manier van keuren in het Verenigd Koninkrijk (DCS).

Aan de hand van enkele koeien van Thomas Zwiers en Antje Kingma werden de verschillen en overeenkomsten besproken.

 

 

 

Na het keuren van de koeien was er nog uitgebreid tijd om na te praten.

 

Wij danken iedereen die op de ALV2011 aanwezig was, in het bijzonder Mary Kay, die de reis vanuit Cumbria (engeland) gemaakt had.