ALV 2009

Algemene ledenvergadering ALV 2009

Op zaterdag 16 mei 2009 is de Algemene ledenvergadering gehouden bij de fam. Snel te Heino. Onderstaand een aantal foto’s van de locatie. Voor inhoudelijk nieuws van de vergadering verwijzen we u naar de homepage.

De twee koetjes van de familie Snel.

 

Over koetjes en kalfjes en van alles en nog wat…………..

Buiten en toch binnen.

 

Algemene ledenvergadering 2008

Op 13 september jl. heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden bij Nico Steintjes en Annemiek Scholten te Wehl. Eerst is de agenda behandeld en na afloop zijn de Dexters van de “PorcPrunus” kudde besproken onder leiding van keurmeester Gert ten Have.

Tevens kon van de gelegenheid gebruik gemaakt worden het bedrijf verder te bezichtigen, waaronder een kersenboomgaard.

Even bijpraten over “koetjes en kalfjes”

De vergaderlocatie

Annemiek met de dexters.


Algemene ledenvergadering 2007

Op zaterdag 15 september 2007 heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden. Dit keer waren we te gast bij Boerhoes in Dalfsen, van de familie Kingma. Er zijn diverse besluiten genomen ten aanzien van het stamboekreglement, contributie, bestuursverkiezing etc.

Het middagprogramma bestond uit een bezichtiging van de kudde Dexters van de familie Kingma, een excursie naar het naastgelegen bedrijf met Limousin koeien en een wandeling door het natuurgebied langs de Vecht, dat begraasd wordt door Galloways.